Hotel des Galeries

Dans le cadre des rénovations des Galeries Royales Saint-Hubert, l’ancien Hôtel Aux Arcades, situé à l’angle de la Galerie du Roi et de la rue des Bouchers, a également été l’objet d’une rénovation. Faisant en effet partie de l’ensemble classé monument par l’arrêté royal du 19/11/1986, le bâtiment est classé pour ses façades (datant de 1847), sa toiture et certaines parties intérieures. Aujourd’hui, l’Hôtel et le Comptoir des Galeries proposent 20 chambres et 3 suites en duplex réparties sur 4 étages.

The former Hôtel Aux Arcades, located at the corner between Galerie du Roi and Rue des Bouchers, was renovated as part of a wider redevelopment project of the Galeries Royales Saint-Hubert. The building was classified as an historic monument by Royal Decree in date 19/11/1986. It was listed for its facades (dating 1847), its roof and certain parts of its interior. The Hotel and the Comptoir des Galeries now offers 20 rooms and 3 duplex suites across 4 floors.

De renovatie van het voormalige Hôtel Aux Arcades, gelegen op de hoek van de Koningsgalerij en de Beenhouwersstraat, maakte deel uit van de renovatiewerken van de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen. Het gebouw behoort tot het bouwblok dat volledig als monument beschermd is door het Koninklijk Besluit van 19/11/1986. Zo zijn de gevels (daterend uit 1847), het dak en bepaalde delen van het interieur geklasseerd. Vandaag bieden het Hôtel en de Comptoir des Galeries 20 kamers aan en 3 duplexsuites verdeeld over 4 verdiepingen.

L’hôtel présente un aménagement qui met en évidence les éléments d’origines encore présents, plancher d’origine, charpente, menuiseries extérieures, les quincailleries, escaliers d’origine,… Les chambres sont tournées vers la Galerie tandis que les circulations s’organisent en façade arrière afin de préserver la typologie et les vues depuis la galerie. L’horeca est situé Rue des Bouchers 36. La verrière longe le patio et permet la liaison avec la zone de l’ancienne presse à médailles située au rez-de-chaussée de l’arrière-maison comme à l’origine, à l’époque du graveur Hart. Ceci nous a permis de dégager et de mettre en évidence les anciennes arcades en pierre bleue.

The hotel has been restored to highlight its original elements still present: its original flooring, framework, exterior woodwork, hardware stores and the original staircase. The rooms are positioned towards the Gallery while the circulation zones are at the rear of the building in order to preserve the building’s characteristics and the view from the gallery. The restaurant is located in Rue des Bouchers, 36. The glass canopy runs alongside the patio connecting with the area where the old medal press can be found. This is located on the ground floor at the back of the building, as it was at the time of the engraver Hart. This allowed to identify and highlight the building’s old blue stone arches.

In het gerenoveerde hotel worden de nog aanwezige originele elementen in de kijker gezet, zoals de originele parketvloer, het gebinte, het buitenschrijnwerk, het beslag, de originele trappen …  De kamers zijn gericht naar de Galerij, terwijl de circulatiezones georganiseerd zijn in de achtergevel om de vormgeving en het typische uitzicht vanuit de galerij te bewaren. De horecazaak is gelegen in de Beenhouwersstraat 36. De glazen overkapping loopt langsheen de patio en laat de verbinding toe met de ruimte waar de oude muntpers staat. Deze bevindt zich op de benedenverdieping van het achterhuis, zoals oorspronkelijk het geval was ten tijde van graveur Hart. Hierdoor konden we de oude bogen in blauwe hardsteen vrijmaken en extra laten uitkomen.

ADRESSE

ADDRESS

ADRES

COPYRIGHTS

rue des bouchers 38 - 1000 Bruxelles

ARCHi2OOO - Flammarion

TYPE

Hôtels - Commerces

Hotels - Commercial

Hotels - Handelszaken

SUPERFICIE

AREA

OPPERVLAKTE

1.394 m²

STATUS

STATUT

STATUS

Réalisé

Built

Gerealiseerd

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CLIENT

KLANT

Privé

Hotel des Galeries

TÉLÉCHARGER

Hotel des Galeries

DOWNLOAD

Hotel des Galeries

DOWNLOADEN