Bureau d’architecture trentenaire qui aborde les projets et idées sans complexes ni préjugés, en essayant de répondre au mieux aux besoins et aux attentes de ses clients, en intégrant la ville et le bâti existant à ses réflexions. Spécialisé en architecture, laissant aux autres disciplines le soin de venir compléter la réflexion, Archi 2000 se focalise plutôt sur les grandes échelles, et est actif en Belgique, au Nord comme au Sud du pays, mais principalement à Bruxelles. Rénovations, reconversions, constructions neuves, … au fil des ans le bureau a réalisé l’ensemble de ces interventions permettant à l’équipe d'environ 45 architectes d'acquérir le savoir-faire nécessaire pour aborder ces divers domaines d’opérations.

Een architecten bureau dat dertig jaar actief is en de projecten  zonder terughoudendheid noch vooroordelen aanpakt en ernaar streeft de noden en verwachtingen van zijn opdrachtgevers zo goed mogelijk te beantwoorden door de stad en de bestaande omgeving in zijn ideeën in te passen. Archi 2000 is gespecialiseerd in de architectuur, waarin de andere disciplines door bekwame deskundigen worden ingepast ; het architectenbureau concentreert zich eerder op grootschalige projecten en is in België zowel in het Noorden als in het Zuiden actief, maar voornamelijk in de Brusselse regio. Renovaties, herbestemmingen en nieuwe constructies … het geheel van deze verschillende soorten projecten werden verwezenlijkt door een team van 45 architecten die hierbij de noodzakelijke knowhow verworven hebben om deze opdrachten deskundig aan te pakken en tot een goed einde te brengen.

An office of 30 years of existence, dealing with projects and ideas in a simple way and without any prejudices.  Archi 2000 aims to meet all the needs and expectations of his clients by integrating its projects into the city and its built environment, in a bigger scale. Specialized in architecture, with an eye on other disciplines to complete its reflections, Archi 2000 takes the challenge to work on a bigger scale. Archi 2000 is active in the whole country but is more focused in the capital: Brussels. Renovation, reconversion, construction… Over the years, the office has taken all these challenges and has formed a team of 45 architects who acquired the necessary knowhow to address these projects.

Projets Recents

Recente Projecten

Recent Projects