Belliard 65

Rénovation lourde d’un immeuble de bureaux comportant un rez-de-chaussée+ 7 étages en réalisant un déshabillage complet de l’immeuble avec maintien de la structure existante. L’immeuble réaffecté totalise une superficie de 6.527 m² hors-sol et 106 emplacements de parking. Les travaux ont démarré en 2014.

An office building made up of a ground floor + 7 storeys, was deeply renovated by completely stripping the building, while maintaining the existing structure. As far as energy performance is concerned, the project obtained the ‘Nearly Zero Energy Building’ standard (NZEB), thanks to the renewable energy production, and The BREEAM Excellent certification. The reallocated building has a total surface area of 6,527 sqm above ground and 106 parking spaces. The construction works started in 2014.

Ingrijpende renovatie van een kantoorgebouw, met een gelijkvloerse verdieping en 7 verdiepingen, vertrekkend vanuit het volledig strippen van het gebouwen met behoud van de  bestaande structuur. Het vernieuwde gebouw bereikt een toitale bovengrondse oppervlakte van 6 527 m² en heeft 106 ondergrondse parkeerplaatsen. De werken werden gestart in 2014.

Situé à l’angle de la rue Belliard et de la rue d’Arlon, à proximité des institutions européennes, cet immeuble construit au début des années 1990 disposait d’une très belle localisation et d’une excellente visibilité, mais manquait de qualités architecturales. La métamorphose se voulait radicale. Dans une recherche des justes proportions et de nouveaux espaces, l’accent a été mis sur un gain de surfaces et sur l’organisation optimale des plateaux. En ce qui concerne la façade, nous avons travaillé sur le contraste des couleurs et les rythmes de pleins et de vides dictés par les orientations. L’entrée, judicieusement repositionnée à l’intersection des deux rues bordant l’immeuble, se fait via un hall vitré sur deux niveaux, majestueux et très lumineux, communiquant sur toute sa longueur avec une loggia au 1er étage.

Located at the intersection between Rue Belliard and Rue d’Arlon, near the European institutions, this building, erected in the early 1990’s, benefited from a really good location and an excellent visibility, but lacked architectural qualities. The metamorphosis had to be radical. In the research for the right proportions and new spaces, the focus was that of saving space and on optimising the organisation of the plateaux. In regard to the façade, we worked on the colour contrast and the rhythms of solids and voids, dictated by the orientations. The building can be accessed through the entrance, wisely repositioned at the intersection between the two streets alongside the building, consisting of a majestic and illuminated glazed hall on two levels, communicating alongside a loggia on the 1st floor. On the ground floor, a magnificent landscape garden offers a very invaluable breathing and tranquillity bubble, in this dynamic business area. Benches, and wisely planted trees, suggest the idea of a pleasant interlude to have lunch or simply enjoy a pause. On the first floor, a large terrace directly overlooking on the garden, allows to also enjoy the inside of the sunny block.

Met een inplanting op de hoek van de Belliardstraat en de Aarlenstraat, in de nabijheid van de Europese instellingen, beschikte dit gebouw, dat in het begin van de jaren 1990 opgericht werd, over een zeer mooie ligging en een uitstekend uitzicht, maar het ontbrak aan architecturale kwaliteiten. De transformatie moest radicaal zijn. In de zoektocht naar juiste verhoudingen en nieuwe ruimtes, lag de nadruk op de oppervlakteaanwinst alsook de optimale organisatie van de plateau’s. Voor wat de gevel betreft, werd gewerkt rond kleurcontrasten en de afwisseling  van van open en gesloten delen in funktie van de verschillende oriëntaties. De inkom van het gebouw werd zorgvuldig heringeplant op de kruispunt van de twee straten, die langsheen het gebouw lopen, en het gebouw werd zo toegankelijk via een majestueuze inkomhal, die over twee verdiepingshoogtes beglaasde is, waar het natuurlijk licht rijkelijk invalt en die over zijn volledige  lengte in verbinding staat met een loggia op de 1ste verdieping. Op het gelijkvloers vormt een prachtige landschapstuin een oase van lucht en rust, een zeer kostbaar goed in deze drukke kantoorbuurt. Enkele zitbanken en zorgvuldig aangeplante bomen nodigen uit tot een aangename lunch- of rustpauze. Op de eerste verdieping laat een uitgestrekt terras, dat rechtstreeks uitgeeft op de tuin, toe om van de zonnige binnenzijde van het bouwblok te genieten. De werkruimtes werden niet onaangeroerd gelaten. Ruim en helder bieden ze een ongeëvenaard comfort aan. De ramen, bijna op volledige verdiepingshoogte, bevorderen de maximale inval van natuurlijk licht op de plateau’s. Om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van de gebruikers werd de flexibiliteit van deze plateau’s tot op het uiterste gedreven. Ze kunnen op verschillende plaatsen ingedeeld worden, hetgeen een verscheidenheid aan mogelijke voor de verhuur beschikbare deeloppervlaktes biedt.Tenslotte werd op het dak een prestigeterras aangelegd met een uniek uitzicht op het Europees Parlement. In het begin van oktober 2018, behaalde het Belliard 65 gebouw een onderscheiding tijdens de Green Solutions Awards, georganiseerd door Construction 21 Belgium. Als laureaat in de categorie “Gebouw van de grote prijs Green Renovation”, eindigde dit mooie gebouw op de derde plaats tijdens de wereldfinale die op 6 december 2018 in Polen georganiseerd werd tijdens de COP 24 conferentie

Au rez-de-chaussée, un magnifique jardin paysagé offre une bulle de respiration et de tranquillité très précieuse dans ce quartier d’affaires bouillonnant. Quelques bancs et quelques arbres judicieusement plantés suggèrent une parenthèse agréable pour déjeuner ou simplement s’octroyer une pause. Au premier étage, une vaste terrasse donnant directement sur le jardin permet également de jouir de l’intérieur d’îlot ensoleillé.

The work spaces are not left behind. Generous and illuminated, they offer an inimitable comfort. The frames, almost all height, offer a maximum of natural light to the plateaux. The flexibility of these plateaux has been pushed to its maximum to meet the specific needs of the occupiers. They can be divided at various places, which offers a very large range of surfaces available for renting. Finally, a luxury terrace has been established on the roof, offering a unique view on the European Parliament. At the beginning of October 2018, Belliard 65 was marked out during the Green Solutions Awards, organized by Construction 21 Belgique. Nominated in the “Building” category of the Grand Prix “Green Renovation", this beautiful building obtained the third place during the world final organised on the 6th of December 2018 in Poland, in occasion of the COP 24.

Les espaces de travail ne sont pas en reste. Généreux et lumineux, ils offrent un confort inégalé. Les châssis, quasiment toute hauteur, offrent un maximum de lumière naturelle aux plateaux. La flexibilité de ces plateaux a été poussée à son maximum pour répondre aux besoins spécifiques des occupants. Leur division peut se faire à différents endroits, ce qui offre un panel très varié de surfaces disponibles à la location. Enfin, une terrasse de prestige dévoilant une vue unique sur le Parlement européen a été implantée en toiture. Début octobre 2018, le Belliard 65 a été distingué lors des Green Solutions Awards organisés par Construction 21 Belgique. Lauréat dans la catégorie Bâtiment du grand Prix Green Rénovation, ce beau bâtiment a obtenu la troisième place lors de la finale mondiale organisée le 6 décembre 2018 en Pologne lors de la COP 24 !

ADRESSE

ADDRESS

ADRES

COPYRIGHTS

Rue Belliard 65 - 1000 Bruxelles

ARCHi2OOO - Nathalie Van Eygen

TYPE

Tous les Projets

All Projects

Alle Projecten

SUPERFICIE

AREA

OPPERVLAKTE

6.527 m²

STATUS

STATUT

STATUS

Réalisé

Built

Gerealiseerd

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CLIENT

KLANT

Axa Belgium

Belliard 65

TÉLÉCHARGER

Belliard 65

DOWNLOAD

Belliard 65

DOWNLOADEN