ARCHI 2000 est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe à Knokke !

ARCHI 2000 is op zoek naar nieuwe talenten om zijn team in Knokke te versterken!

ARCHI 2000 is looking for new talents to strengthen its team in Knokke!

Profil recherché : ARCHITECTE JUNIOR

- Région: Flandre Occidentale;

- 2 - 5 ans d'expérience ;

- Temps plein ;

- Néerlandophone, mais de préférence bilingue (l'anglais est un plus) ;

- La connaissance de REVIT est un atout important ;

- Soft skills : disponible, flexible, indépendant, multitâche, esprit de synthèse, ambitieux, créatif, sens de l'organisation et des priorités ;

- Esprit d'équipe, qualités humaines et relationnelles requises !

Profil recherché: ARCHITECTE STAGIAIRE

- Région: Flandre Occidentale;

- 0 - 2 ans d'expérience;

- Temps plein;

- Néerlandophone, mais de préférence bilingue (l'anglais est un plus);

- La connaissance de REVIT est un atout important;

- Soft skills : disponible, flexible, indépendant, multitâche, esprit de synthèse, ambitieux, créatif, sens de l'organisation et des priorités;

- Esprit d'équipe, qualités humaines et relationnelles requises ! 

Profiel gezocht: JUNIOR ARCHITECT

-         Regio West-Vlaanderen;

-         2 - 5 jaar ervaring;

-         Voltijds;

-         Nederlandstalig, maar bij voorkeur tweetalig (Engels is een pluspunt);

-         Kennis van REVIT is een belangrijke troef;

-         Softskills: beschikbaar, flexibel, zelfstandig, multitasker, synthetiserend vermogen, ambitieus, creatief, gevoel voor organisatie en prioriteiten;

-         Teamplayer, menselijke en relationele kwaliteiten vereist !

Profiel gezocht: STAGIAIR ARCHITECT

-         Regio West-Vlaanderen;

-         0 - 2 jaar ervaring;

-         Voltijds;

-         Nederlandstalig, maar bij voorkeur tweetalig (Engels is een pluspunt);

-         Kennis van REVIT is eenbelangrijke troef;

-         Softskills: beschikbaar, flexibel, zelfstandig, multitasker, synthetiserend vermogen, ambitieus, creatief, gevoel voor organisatie en prioriteiten;

-         Teamplayer, menselijke en relationele kwaliteiten vereist ! 

Profile wanted: JUNIOR ARCHITECT

- Region West-Vlaanderen

- 2 - 5 years experience;

- Fulltime;

- Dutch speaking, but preferably bilingual (English is a plus);

- Knowledge of REVIT is an important asset;

- Soft skills: available, flexible, independent, multi-tasker, synthesizing ability, ambitious, creative, sense of organization and priorities;

- Team player, human and relational qualities required!

Profile wanted: INTERN ARCHITECT

- Region West Flanders;

- 0 - 2 years experience;

- Full time;

- Dutch speaking, but preferably bilingual (English is a plus);

- Knowledge of REVIT is an important asset;

- Soft skills: available, flexible, independent, multi-tasker, synthesizing ability, ambitious, creative, sense of organization and priorities;

- Team player, human and relational qualities required ! 

Notre offre:

Un environnement de travail dynamique et professionnel avec une atmosphère de travail flexible et des projets stimulants.

Vous travaillerez en tant qu'indépendant avec une rémunération compétitive en fonction de votre profil et de votre expérience.

Nous attendons votre CV à l'adresse suivante : info@archi2000.be

A bientôt!

L'équipe ARCHI 2000

ARCHI 2000

Van Bunnenlaan 56

8300 Knokke-Heist

Ons aanbod:

Een dynamische en professionele werkomgeving met een flexibele werksfeer en uitdagende projecten.

Je werkt met een contract als zelfstandige met een concurrentiële vergoeding volgens jouw profiel en ervaring.

Wij zien jouw CV graag tegemoet op: info@archi2000.be

 

Tot ziens!

Het ARCHI 2000 Team

 

ARCHI 2000

Van Bunnenlaan 56

8300 Knokke-Heist

Our offer:

A dynamic and professional working environment with a flexible working atmosphere and challenging projects.

You will be working as a freelancer with a competitive salary depending on your profile and experience.

We are looking forward to receiving your CV at: info@archi2000.be.

See you soon!

The ARCHI 2000 team

ARCHI 2000

Van Bunnenlaan 56

8300 Knokke-Heist