Néo

Néo

Néo

Dans le cadre du projet NEO au Heysel, nous avons eu des débats passionnants avec l’équipe de projet au grand complet dans le cadre de Workshops préparatoires au cours des derniers mois. Merci à nos Maîtres d’Ouvrages BESIX RED et BPI pour la confiance témoignée. Un aperçu en vidéo !

Bij het aanpakken van het project NEO op de Heizel hebben wij boeiende debatten gehad met het volledige team binnen het kader van de voorbereidende workshops die gedurende de laatste maanden ingericht werden. Met dank aan onze opdrachtgevers BESIX RED en BPI voor het betoonde vertrouwen. Een overzicht in de video !

As part of the NEO project in Heysel, we have had exciting discussions with the entire project team as part of preparatory Workshops over the past few months. Thank you to our clients BESIX RED and BPI for the trust they have shown. A video preview!