ARCHI 2000 s'installe à la Côte

ARCHI 2000 vestigt zich aan de Kust

ARCHI 2000 settles at the Coast

Cela fait quelques temps maintenant que nous souhaitions ouvrir une antenne en Flandres...  

En effet, outre le projet Baelskaai à Ostende pour BURCO COAST, tour de logements de 22 étages qui sera livrée en 2023, nous traitons depuis quelques années déjà quelques beaux projets de villas, principalement sur Knokke, et notre pipeline de projets est prometteur…

Wij wilden al een tijdje een kantoor openen in Vlaanderen...

Inderdaad, naast het Baelskaai Project in Oostende voor BURCO COAST, een woontoren van 22 verdiepingen die in 2023 zal worden opgeleverd, werken we sinds enkele jaren aan een aantal mooie villaprojecten, voornamelijk in Knokke, en onze pipeline aan projecten is veelbelovend...

We have been wanting to open a branch in Flanders for some time now...  

Indeed, in addition to the Baelskaai project in Ostend for BURCO COAST, a 22-storey residential tower that will be delivered in 2023, we have been working on a number of beautiful villas projects for several years now, mainly in Knokke, and our pipeline of projects is promising...

De plus, notre patrimoine bâti côtier est à l'heure des grand défis stratégiques et circulaires auxquels fait face notre société actuelle, et a grandement besoin de rénovations et constructions intelligentes et durables.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons l’ouverture de notre bureau ARCHI 2000… "Noord", qui sera localisé à Knokke, Van Bunnenlaan 56, et dirigé sur place par Philippe De Pauw, architecte talentueux ayant travaillé pendant 7 années pour le bureau Binst Architects.

Notre ambition étant de rayonner depuis Knokke vers d’autres villes du nord du pays, évidemment!

N’hésitez pas à nous contacter, notre motivation est grande!

ARCHI 2000 / Van Bunnenlaan 56, 8300 Knokke-Heist / info@archi2000.be

Bovendien bevindt ons bouwerfgoed aan de kust zich te midden van de grote strategische en circulaire uitdagingen waarmee onze maatschappij vandaag wordt geconfronteerd, en heeft het dringend behoefte aan intelligente en duurzame renovaties en nieuwbouw.

Het is dan met veel genoegen dat wij de opening aankondigen van ons kantoor ARCHI 2000... "Noord"! Gevestigd in Knokke, Van Bunnenlaan 56, en ter plaatse geleid door Philippe De Pauw, een getalenteerd architect die 7 jaar voor Binst Architecten heeft gewerkt.

Onze ambitie is om vanuit Knokke uit te breiden naar andere steden in het noorden van het land, natuurlijk!

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij zijn zeer gemotiveerd!

ARCHI 2000 / Van Bunnenlaan 56, 8300 Knokke-Heist / info@archi2000.be

Moreover, our coastal building heritage is in the midst of the great strategic and circular challenges facing our society today, and is in great need of intelligent and sustainable renovations and constructions.

It is therefore with great pleasure that we announce the opening of our ARCHI 2000... "Noord" office, which will be located in Knokke, Van Bunnenlaan 56, and will be managed on site by Philippe De Pauw, a talented architect who worked for 7 years for Binst Architects.

Our ambition is to spread from Knokke to other cities in the north of the country, of course!

Don't hesitate to contact us, we are highly motivated!

ARCHI 2000 / Van Bunnenlaan 56, 8300 Knokke-Heist / info@archi2000.be