projecten
projecten
news
news
home
fr
nl
en
team
contact
home
team
contact

Tour & Taxis AB

Het Thurn & Taxis complex (35 hectare), opgetrokken bij het begin van de 20ste eeuw, is een van de mooiste voorbeelden wereldwijd van een multimodaal platform. Het gaat om een concentratie van het waterwegen-, spoorwegen- en landwegennet en als zodanig speelde het complex een fundamentele rol voor het aanzwengelen van de stedelijke en rurale economie van het land. De gebouwen werden gebouwd volgens rationalistische principes, waarbij materialen zoals staal, glas en gewapend beton tot hun maximale mogelijkheden zijn gebruikt.

Na de vorming van de Europese Gemeenschap leidden de veranderingen van douanepraktijken door het verdwi - jnen van de binnengrenzen tot de geleidelijke achteruitgang van de site. Na jaren getalm en gekibbel, wat de gebouwen zeker niet ten goede kwam, zal de site weldra een nieuw leven kunnen begin - nen dankzij een nieuw programma dat openlijk pleit voor een gemengde aanpak. In een eerste fase worden twee emblema - tische gebouwen met een totale oppervlakte van 60.000 m² bovengronds - het Koninklijk Entrepot en het bijdepot - met veel aandacht gerenoveerd.

Behoud van hun esthetische, patrimoniale en organisatorische kwaliteiten staan daarbij voorop, hoewel de gebouwen door middel van recente technieken klaar zullen zijn om volop de XXI eeuw binnen te treden. Archi 2000 zal zich bezighouden met de volledige gesloten ruwbouw.

 

 

1000 - Brussel

Project T&T

Kantoren - Handelszaken - Events

60.000 m²

Gerealiseerd - 2005

PDF downloaden