projecten
projecten
news
news
home
fr
nl
en
team
contact
home
team
contact

Archi 2000

Diesdellelaan, 4

B-1000 Brussel

T: +32 2 375 87 20

M: info@archi2000.be

 

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Archi 2000, een Interprofessionele Architectenvennootschap die het levenslicht zag op 9 juli 1990. Het maatschappelijk doel van Archi 2000 is architectuur en uitsluitend architectuur.

Dit vakgebied is immers zo ruim en complex dat Archi 2000 zich uitsluitend op zijn sterke punten wil toeleggen in plaats van zich ook nog eens bezig te houden met andere vakgebieden zoals stabiliteit, technische uitrustingen, veiligheids- & gezondheidscoördinatie, projectmanagement, ruimte planning, enz.

Hiervoor doet Archi 2000 een beroep op specialisten met ruime ervaring en stevige know-how. Maar het blijft niet bij deze externe adviseurs. Archi 2000 gaat ook tijdelijke samenwerkingsverbanden aan met andere architectenbureaus, zodat een klein team als het onze ambitieuze en grootschalige programma’s op zich kan nemen.

De oprichting van Archi 2000 was een risico en een uitdaging. Het risico dat gepaard gaat met de oprichting en groei van een architectenbureau. De uitdaging had betrekking op de efficiëntie waarmee en de kwaliteit van het geleverde werk.

Nu, 27 jaar later, kan Archi 2000, in alle bescheidenheid, prat gaan op ± 1.000.000 m² architecturale productie verdeeld over nieuwbouw en renovatie. Dankzij zijn kwaliteit en doeltreffendheid ligt het bureau aan de basis van tijdloze, in het stadsweefsel geïntegreerde architectuur.

We hebben de uitdaging waar gemaakt en gaan ermee door!