projecten
projecten
news
news
home
fr
nl
en
team
contact
home
team
contact

Hôtel des douanes

Het Douanegebouw op de site van Tour & Taxis werd gebouwd in 1907, volgens de plannen van Ernest Van Humbeek. De stijl van het gebouw is gelijkaardig met deze van het Koninklijk Stapelhuis. Het douanegebouw onderging in 2008 een grote structurele renovatie. De werken die werden uitgevoerd in het tweede semester van 2016, richtten zich op de herinrichting van de site om tijdelijk en bij wijze van gunst onderdak te bieden aan een reclame- en marketingbureau. Het volgende doel is de ontwikkeling van een hotel. Er loopt momenteel een studie over het concept en een toekomstige stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de bestemmingswijziging. Het toekomstige hotel beoogt de bezoekers van de evenementen op de site van Tour & Taxis te verwelkomen.

 

 

 

1000 -  Brussels

Extensa

Kantoor - Hotels

2729 m² Hors-Sol

Kantoor gerealiseerd

PDF Downloaden